Rendeletek

3/2021.(III.19.) sz. önkormányzati rendelet az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésének szabályairól

Környezetvédelmi rendelet

Állattartásról szóló rendelet

Olaszfalu Község Helyi Építési Szabályzata hatályos - HÉSZ Egységesített rendelet

A szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet módosítása

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

Pénzbeli és természetbennyújtott szoc.ellátásokról

Szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos

6/2013. (III.29.) önkorm.rend.-vagyonrendelet

Beépítésre szánt területek szabályozásai - BSZA3

Beépítésre szánt területek szabályozásai - BSZA2

Beépítésre szánt területek szabályozásai - BSZA1

Szerkezeti tervlap - Olaszfalu - SZE-A0

KSZA-2

KSZA-1

8/2013.(IV.30.) talajterhelési díjról

11/2013.(XI.13.) Temetõ rendelet

12/2013.(XI.13.) A közterület használat szabályai

14/2013.(XII.20.) rendelet a szociális ellátásról

Házasságkötési rendelet

7/2014(IX.19.)önk.rend.a közterület elnevezésrõl

Helyi adó rendelet egységes szerkezetben

9/2014(XI.17.) Olaszfalu Önk. SZMSZ

Olaszfalu Gazdasági Program

Bûnmegelõzés koncepció

Rendelet a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Rendelet a szociális ellátásokról

Szociális tüzifa rendelet 2016

5/2017.(V.8.) rendelet az egyes anyakönyvi eljárások díjáról

Helyi Esélyegyenlõségi Program

11/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Arculati kézikönyv

Településképi rendelet

Megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész

7/2018.(X.19.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Pályázatok

A Bakony a mi otthonunk!Bakonybél Község ÖnkormányzataOlaszfalu csapadékvíz-elvezetés fejlesztése – II. ütemMagyar Falu ProgramOlaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújításaHumán szolgáltatások fejlesztéseOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL