Rendeletek

13/2019.(II.20.) sz. Képviselő-testületi határozat

2008. évre hatályos víz és csatornáról szóló rendelet

2008. évre hatályos szemétszállításról szóló rendelet

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet, 2007. június

2008 évre hatályos rendelet a helyi adókról

Környezetvédelmi rendelet

Állattartásról szóló rendelet

Szemétszállítás 2009-re Olaszfalu

Víz- és csatorna rendelet 2009-re Olaszfaluban

Olaszfalu Község Helyi Építési Szabályzata hatályos - HÉSZ Egységesített rendelet

A szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet módosítása

Olaszfalu Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete

Olaszfalu Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról

Olaszfalu Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

Települési szilárd hulladék kez.rend.mód.2011-tõl

Helyi adókról szóló rendelet 2011-re Olaszfalu

Ivóvíz és szennyvízrendelet 2011-tõl Olaszfalu

Szociális ellátások térítési díjairól 2011-re

Pénzbeli és természetbennyújtott szoc.ellátásokról

Szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos

1/2013.(I.31.) Önkorm. rendelete-térítési díjakról

2/2013. (III.01.) önkorm.rendelete-költségv.mód.

3/2013. (III.01.) önkorm.rend. 2013.költségvetés

4/2013. (III.01.) önkorm.rend.hulladék gazdálkodás

5/2013. (III.26.) önkorm.rend.2013.ktv.módosítás

5.rendelet melléklete-1.

5.rendelet melléklete-2.

6/2013. (III.29.) önkorm.rend.-vagyonrendelet

Beépítésre szánt területek szabályozásai - BSZA3

Beépítésre szánt területek szabályozásai - BSZA2

Beépítésre szánt területek szabályozásai - BSZA1

Szerkezeti tervlap - Olaszfalu - SZE-A0

KSZA-2

KSZA-1

7/2013.(IV.30.) 2012. évi zárszámadás

8/2013.(IV.30.) talajterhelési díjról

9/2013. (V.10.) partnerségi egyeztetés szabályai

11/2013.(XI.13.) Temetõ rendelet

12/2013.(XI.13.) A közterület használat szabályai

14/2013.(XII.20.) rendelet a szociális ellátásról

15/2013. (XII.20.) Államh.kívüli forrás átadás

15.sz.rendelet 1. melléklet

15.sz.rendelet 2. melléklet

15.sz.rendelet 3.melléklet

1/2014.(III.6.) az önkorm. 2014. évi költségvetése

2/2014.(V.19)Önk.rend.a 2013.évi költségv.mód.

2/2014.(V.19.) rend.melléklete

3/2014.(V.19.) rendelet a 2013.évi költs.zárszámad

3/2014.(V.19.) rendlet melléklete

Házasságkötési rendelet

5/2014.(IX.19.)2014.évi költségvetés módosítás

6/2014.(IX.19.)

7/2014(IX.19.)önk.rend.a közterület elnevezésrõl

8/2014.(IX.19.) a helyi adó módosításáról

Helyi adó rendelet egységes szerkezetben

2014.évi költségvetési rendelet egységes szerkezet

9/2014(XI.17.) Olaszfalu Önk. SZMSZ

10/2014.(XI.17.) szociális tûzifa támogatás

1/2015.(II.27.) a 2014. évi költségvetés módosítás

Olaszfalu Gazdasági Program

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl

Bûnmegelõzés koncepció

Rendelet a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Rendelet a szociális ellátásokról

Olaszfalu 2015. évi költségvetésének 1. számú melléklete

7/2015 (VI.24.) köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl

8/2015(IX.10.) talajterhelési díj módosításáról

9/2015(IX.10.) szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szociális tûzifa rendelet - Olaszfalu 2015

3/2016(II.5.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások módosításáról

5/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról - egységes szerkezet

5/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról - 1. számú melléklet

5/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról - 2. számú melléklet

2/2016(II.5.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási rendelet módosításáról

4/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról - egységes szerkezet

4/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról - 1. számú melléklet

4/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról - 2. számú melléklet

4/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról - 3. számú melléklet

4/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról - 1. számú függelék

1/2016(II.5.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetés módosításáról

10/2016.sz.(VIII.24.) a szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) rendelet módosításáról

Szociális tüzifa rendelet 2016

5/2017.(V.8.) rendelet az egyes anyakönyvi eljárások díjáról

Helyi Esélyegyenlõségi Program

10/2017.(VIII.11.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (

1.sz melléklet

11/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Arculati kézikönyv

Településképi rendelet

Megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész

7/2018.(X.19.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Pályázatok

Olaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújításaHumán szolgáltatások fejlesztéseOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL