Pályázatok

A Bakony a mi otthonunk!Azonosító száma: TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002

Kedvezményezett: Veszprém Megyei Önkormányzat

Az elnyert támogatás összege: 50.000.000.-Ft

Megvalósítás tervezett időtartama: 2021. szeptember 01. – 2023. március 31.

Konzorciumi partner: 

Zirc Városi Önkormányzat
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
Olaszfalu Község Önkormányzata
Csesznek Községi Önkormányzat

A projekt rövid összefoglalása:

Veszprém Megyei Önkormányzat, Zirc Városi Önkormányzat, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Olaszfalu Község Önkormányzata, Csesznek Községi Önkormányzat azt a közös célt tűzte ki, hogy a megvalósítandó programok által erősítsék a megyei identitástudatot, közösséget építsenek, a helyiek és a megyében élők megismerhessék környezetük történelmét, természeti kincseit, szokásait, hagyományait, a települések közötti kapcsolatok javítása, új közösségek kialakítása, a helyi civil szervezetek bevonása mellett.

BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSAKÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00113 azonosítószámú támogatás

Bakonybél Község Önkormányzata KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00113 azonosítószámon támogatást nyert az ASP központhoz való csatlakozásra.

A projekt megvalósításának kezdete: 2016.10.01.
A befejezési határidő: 2018.06.30.
A támogatás összege: 6.000.000,- Ft

A megvalósítás helyszínei:
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. (fő helyszín)
8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17.
A projekt befejezésének dátuma: 2018. augusztus 23.


Olaszfalu csapadékvíz-elvezetés fejlesztése – II. ütem


A Széchenyi 2020 program Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-2.1.3-16 pályázati felhívás lehetőséget biztosít a települési
önkormányzatok számára a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti káresemények megelőzése érdekében.

Az éghajlatváltozáshoz szükséges alkalmazkodás fontos lépése, hogy a megváltozó klimatikus viszonyok között a csapadékvizek kártételei illetve a csapadékvíz-visszatartás érdekében szükséges beruházásokat elvégezzük, ezzel hozzájáruljunk az ember által létrehozott települési infrastruktúra és az épített környezet védelméhez.

Projekt adatai:

A kedvezményezett neve: Olaszfalu Község Önkormányzata

A támogatás összege: 113 783 745 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt összköltsége: 113 783 745 Ft

A projekt megvalósítási helyszíne: 8414 Olaszfalu, belterület – a település észak-nyugati része

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. április 30. A pályázat azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00031

Hírek, projekt előrehaladása
2020. 09-12. hónap


Pályázatunk vonatkozásában 2020. június 26-án kaptunk értesítést az igényelt támogatás elnyeréséről, majd a Támogatási Szerződést 2020.08. hónapban kötöttük meg.

Időközben pedig már meg is kezdődött a projekt megvalósítása, kiválasztottuk a tervezési és engedélyezési feladatokat végző szakembert.

A projekt tervezéssel érintett területe a település Zirc felőli bejáratától a buszfordulói eső rész – a fő közlekedési út környezetében valósítjuk meg a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítését.

2021. 01 - 06. hónap

A projekt tervdokumentációja elkészült, lefolytatásra került az engedélyezés.

2021. április hónapban a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk, majd ezt követően a kiviteli tervek is elkészültek.

A közbeszerzési eljárás előkészítése után a nyílt eljárás hirdetménye 2021. június 4-én megjelent.

A tervdokumentáció engedélyezése lezajlott, megkaptuk a vízjogi létesítési engedélyt, mely alapján a végleges kiviteli tervek is elkészültek.


2021. 05 - 08. hónap

A kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása történt meg. Az eljárás eredményeként a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő vállalkozással, a Zirci Építő Kft-vel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

A munkaterület átadását követően, műszaki ellenőr felügyelete mellett a kivitelezés megkezdődött.


2021. 09. - 2022. 02. hónap

Folyamatos műszaki ellenőr felügyelet mellett haladt a kivitelezés. A terv szerinti műszaki tartalom mellett előre nem látható elemek is megvalósításra kerültek. A kivitelező 2022. február hónapban készre jelentette a kivitelezést, megindult a műszaki átadás.
Folytatódik a szemléletformáló program is, mely részei a következők:
- szemléletformáló kiadvány készült, jelen honlapon elérhető
- a lakosság részére szórólap készült, melyet kijuttatunk az érintett háztartásokba
- óvodai, iskolai programok keretében hívjuk fel a gyerekek figyelmét a vízgazdálkodás fontosságára (rajzverseny, totó)
- a projekt zárásakor rendezvényt tartunk, és egy záró előadáson mutatjuk be a projektet, és a kapcsolódó lehetőségeket.

2022. 02-04. hónap

A kivitelezés műszaki átadása lezárult, a vízelvezető rendszer teljes egészében megvalósult. Engedélyezés megindult, a projekt záráshoz kapcsolódóan a lakossági szemléletformáló programelemek lezárulnak.

A projekt várhatóan 2022. 04. hónapban zárul.

Magyar Falu ProgramKedvezményezett neve: „ Olaszfaluért” Kulturális Alapítvány
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” FCA-KP-1-2022/4-000240
Projekt címe (azonosító száma): Krumpliszüreti és Művészeti Fesztivál megrendezésének támogatása FCA-KP-1-2022/4-000240
Támogatás összege: 2.000.000.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A támogatásból a 2023. évi Krumpliszüreti Fesztivál megrendezése valósul meg.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023. december 31.


Kedvezményezett neve: Olaszfalu Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása MFP-BJA/2022
Projekt címe (azonosító száma): Járda felújítása (3365795084)
Támogatás összege: 10.000.000.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A támogatásból az Olaszfalu, Váci M. utca 35-45. házszámig húzódó járda felújítása valósul meg.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023. május 31.


Kedvezményezett neve: „ Olaszfaluért” Kulturális Alapítvány
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”
FCA-KP-1-2020/4
Projekt címe (azonosító száma): Krumpliszüreti és Művészeti Fesztivál megrendezésének támogatása (FCA-KP-1-2020/4-000381)
Támogatás összege: 1.000.000.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A támogatásból a 2021.évi Krumpliszüreti Fesztivál megrendezése valósul meg.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021. december 31.


Kedvezményezett neve:„Olaszfaluért” Kulturális Alapítvány
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”
FCA-KP-1-2021/4
Projekt címe (azonosító száma): 2022. évi Krumpliszüreti és Művészeti Fesztivál megrendezésének támogatása (FCA-KP-1-2021/4-000531)
Támogatás összege: 1.600.000.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A támogatásból a 2022.évi Krumpliszüreti Fesztivál megrendezése valósul meg.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022. december 31.


Kedvezményezett neve: Olaszfalu Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Tanya és falugondnoki buszok beszerzése
(MFP- TFB/2021)
Projekt címe (azonosító száma): Meglévő tanyagondnoki szolgálathoz régi gépjármű cseréje (3287696464)
Támogatás összege: 14.999.999.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A pályázaton nyert összegből tanyagondnoki busz cseréjére kerül sor.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.09.01.


Kedvezményezett neve: Olaszfalu Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése
(MFP -ÖTIF/2021)
Projekt címe (azonosító száma): Olaszfalu- Felsőpere-i ravatalozó felújítása (3282293070)
Támogatás összege: 4.225.353.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A projekt keretében a Felsőperében található ravatalozó felújítása valósul meg.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022. 12.31.


Kedvezményezett neve: Olaszfalu Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2021)
Projekt címe (azonosító száma): Kommunális eszköz beszerzése (3289708423)
Támogatás összege: 4.785.959.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A projekt keretében kommunális eszközök beszerzésére kerül sor.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022. 05.31.


Kedvezményezett neve: Olaszfalu Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJKJF/2021)
Projekt címe (azonosító száma): Közterületi játszótér fejlesztése (3282478648)
Támogatás összege: 4.955.794.-.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A projekt keretében közterületi játszótér kialakításár kerül sor.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.


Kedvezményezett neve: Olaszfalu Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása
(MFP-ÖTU/2020)
Projekt címe (azonosító száma): Út felújítás (3081555566)
Támogatás összege: 20.002.500.-Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A pályázaton nyert összegből a Major utca felújításának
I.üteme valósul meg.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Olaszfalu Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Orvosi eszköz (MFP -AEE/2020)
Projekt címe (azonosító száma): Orvosi eszközök beszerzése (3076350895)
Támogatás összege: 2.030.718.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A projekt keretében orvosi eszközök beszerzésére kerül
sor.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.03.31.


Kedvezményezett neve: Olaszfalu Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Óvoda udvar (MFP-OUF/2019)
Projekt címe (azonosító száma): Óvoda udvar-kerítés felújítás (3020831797)
Támogatás összege: 4.999.998.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A projekt keretében a Kuntich Etelka Napköziotthonos
Óvoda kerítésének felújítása valósul meg.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.08.31.


Kedvezményezett neve: Olaszfalu Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Orvosi rendelő (MFP-HOR/2019)
Projekt címe (azonosító száma): Orvosi rendelő – gázkazáncsere (1983688737)
Támogatás összege: 1.142.700.-Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt rövid összefoglalója: A projekt keretében a Major utca 2.sz. alatt található
Orvosi rendelő gázkazán-cseréje valósul meg.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2019. 10.31.


Olaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújításaPályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő - és munkagépek beszerzése

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-16

Kedvezményezett: Olaszfalu Község Önkormányzata

Projekt címe: Olaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújítása

Projekt azonosítója: 1826879050

Projekt megvalósításának időszaka: 2017. 09. 15. - 2019. 08. 31.

Projekt elszámolható költségei: 53 738 601 Ft

Támogatás összege: 45 677 807 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 85 %

Projekt célja

Olaszfalu számára súlyos probléma, hogy iparterülete, illetve agrárterületeinek egy része csak a belterületi utak használatával, azok károsításával, balesetveszélyesen közelíthető meg, miközben a 82. sz. főút és az iparterület között, művelt területek mellett van egy rövidebb, a belterület kikerülését lehetővé tevő földút (kék-kereszti bekötő út), ez azonban leromlott állapota miatt a célnak nem felel meg.
A projekt célja a 0265 és 0262 hrsz-ú földút felújítása, mely feloldja a jelzett problémákat. A projekt támogatja a pályázati felhívás céljainak – a vidéki térségekben élők életminősége javításának, az alapvető szolgáltatások elérhetősége fejlesztésének, a földrajzi mobilitás elősegítésének, ezeken keresztül a térség gazdasága fejlesztésének – a megvalósulását.

Projekt bemutatása

A beruházás két megvalósítási helyszínt érint, melyek egymáshoz kapcsolódó földút-szakaszok. A projekt megvalósításával felújított utak fontosabb műszaki paraméterei:

  • Tervezési sebesség: 30 km/ó
  • Forgalmi sáv: 2, szakaszosan 1 (0262 hrsz)
  • Tervezési hossz: 0265 HRSZ: 587,61 m, 0262 HRSZ: 275,95 m
  • Tervezett forgalmi sáv szélessége: 2x2,75 m ill. 3,50 m
  • Tervezett burkolat oldalesése: 3,0 %
  • Tervezett padka szélesség: 265 HRSZ: 1,0, m, 262 HRSZ: 0,6-1,0 m között változó
  • Tervezett padka oldalesés: 5,0 %

A kivitelezés során 540 m2 bozót irtására, 22 fm áteresz építésére, 1901 m2 úttükör készítésére, 404 m3 töltésszélesítésre, 628 m3 útburkolatalap készítésére és 3 db közlekedési tábla elhelyezésére kerül sor. A pályaszerkezet kétrétegű zúzottkőből készül. Költségtakarékosság jegyében a meglévő szerkezetből kikerülő, de a felújításnál használható anyagok visszaépítésre kerülnek.

A teljes körű előkészítést, közreműködő szakemberek kiválasztását és megbízását követően a kivitelezőt közbeszerzési eljárással választjuk ki, a kivitelezésre 2019. június – 2019. augusztus között kerül sor.

Európai Bizottság - EMVA

https://ec.europa.eu/agriculture/Humán szolgáltatások fejlesztése


A projekt fő célja, hogy a felhívás célkitűzéseivel egyezve megvalósítson egy a területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztést, aminek következtében a szolgáltatás hiánya csökken minden településen, a humán közszolgáltatások elérhetővé válnak mindenki számára, és az ellátott igénybevevője lesz a szolgáltatásnak. A megvalósuló fejlesztésekkel olyan egyedi, személyre szabott szolgáltatást tudunk biztosítani, amik a térség és település igényeire épülve valósulnak meg. Célcsoport: teljes lakosság.

A (rugalmas szervezetek létrehozásán alapuló) hatékonyság növelése érdekében a vállalkozói megközelítésnek megfelelően fontos, hogy a humán szolgáltató szektor egészében gondolkodva, fenntartótól függetlenül az összes szolgáltatót átfogó együttműködést alakítsunk ki. A projekt hatására mérhetően javul a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, a végzettséget, versenyképes szakmai végzettséget, felsőfokú végzettséget szerző fiatalok aránya megnő, ezáltal és ezzel egy időben csökken a munkanélküliség és az elvándorlási hajlandóság is.

Bakonybél Község Önkormányzata által vezetett 5 tagú konzorcium az alábbi településekből áll: Porva Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, Pénzesgyőr Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, Dudar Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, Olaszfalu Község Önkormányzata (kedvezményezett), mint konzorciumi tag és Bakonybél Község Önkormányzata, mint konzorciumi vezető.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázat keretén belül valósul meg.

Támogatási összeg: 33 810 000 Ft
Támogatás összköltsége: 250 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás kezdete: 2018.01.01.
A projekt várható befejezése: 2020.01.31.
A projektazonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00039


További információ kérhető:
Boriszné Hanich Edit polgármester
Telefon: +36 (88) 777 923
E-mail: polgarmester@olaszfalu.hu


Olaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Kedvezményezett: Olaszfalu Község Önkormányzata

8414 Olaszfalu
Váci u. 17.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Terület és Településfejlesztési Operatív Program által nyújtott támogatás összege:

50 380 647 Ft.

A projekt 100 %-ban támogatott

Projekt tervezett befejezése: 2018.12.15.

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00007

735 m csapadékvíz elvezető létesítmény és 2 db kapubejáró építése tervezett. a Váci utca és a Csokonai utca által közbezárt területrészen megfelelő eséscsökkentő fenékküszöbök beépítése, rávezető szakaszok stabilizálása,szükséges helyeken burkolatok beépítése, Helyenként meglévő árokrendszer rekonstrukciója, közvetlenül az épületek melletti szakaszok stabil mederburkolattal történő ellátás.Pályázatok

A Bakony a mi otthonunk!Bakonybél Község ÖnkormányzataOlaszfalu csapadékvíz-elvezetés fejlesztése – II. ütemMagyar Falu ProgramOlaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújításaHumán szolgáltatások fejlesztéseOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL