Pályázatok

Olaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújításaPályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő - és munkagépek beszerzése

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-16

Kedvezményezett: Olaszfalu Község Önkormányzata

Projekt címe: Olaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújítása

Projekt azonosítója: 1826879050

Projekt megvalósításának időszaka: 2017. 09. 15. - 2019. 08. 31.

Projekt elszámolható költségei: 53 738 601 Ft

Támogatás összege: 45 677 807 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 85 %

Projekt célja

Olaszfalu számára súlyos probléma, hogy iparterülete, illetve agrárterületeinek egy része csak a belterületi utak használatával, azok károsításával, balesetveszélyesen közelíthető meg, miközben a 82. sz. főút és az iparterület között, művelt területek mellett van egy rövidebb, a belterület kikerülését lehetővé tevő földút (kék-kereszti bekötő út), ez azonban leromlott állapota miatt a célnak nem felel meg.
A projekt célja a 0265 és 0262 hrsz-ú földút felújítása, mely feloldja a jelzett problémákat. A projekt támogatja a pályázati felhívás céljainak – a vidéki térségekben élők életminősége javításának, az alapvető szolgáltatások elérhetősége fejlesztésének, a földrajzi mobilitás elősegítésének, ezeken keresztül a térség gazdasága fejlesztésének – a megvalósulását.

Projekt bemutatása

A beruházás két megvalósítási helyszínt érint, melyek egymáshoz kapcsolódó földút-szakaszok. A projekt megvalósításával felújított utak fontosabb műszaki paraméterei:

  • Tervezési sebesség: 30 km/ó
  • Forgalmi sáv: 2, szakaszosan 1 (0262 hrsz)
  • Tervezési hossz: 0265 HRSZ: 587,61 m, 0262 HRSZ: 275,95 m
  • Tervezett forgalmi sáv szélessége: 2x2,75 m ill. 3,50 m
  • Tervezett burkolat oldalesése: 3,0 %
  • Tervezett padka szélesség: 265 HRSZ: 1,0, m, 262 HRSZ: 0,6-1,0 m között változó
  • Tervezett padka oldalesés: 5,0 %

A kivitelezés során 540 m2 bozót irtására, 22 fm áteresz építésére, 1901 m2 úttükör készítésére, 404 m3 töltésszélesítésre, 628 m3 útburkolatalap készítésére és 3 db közlekedési tábla elhelyezésére kerül sor. A pályaszerkezet kétrétegű zúzottkőből készül. Költségtakarékosság jegyében a meglévő szerkezetből kikerülő, de a felújításnál használható anyagok visszaépítésre kerülnek.

A teljes körű előkészítést, közreműködő szakemberek kiválasztását és megbízását követően a kivitelezőt közbeszerzési eljárással választjuk ki, a kivitelezésre 2019. június – 2019. augusztus között kerül sor.

Európai Bizottság - EMVA

https://ec.europa.eu/agriculture/Humán szolgáltatások fejlesztéseOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Kedvezményezett: Olaszfalu Község Önkormányzata

8414 Olaszfalu
Váci u. 17.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Terület és Településfejlesztési Operatív Program által nyújtott támogatás összege:

50 380 647 Ft.

A projekt 100 %-ban támogatott

Projekt tervezett befejezése: 2018.12.15.

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00007

735 m csapadékvíz elvezető létesítmény és 2 db kapubejáró építése tervezett. a Váci utca és a Csokonai utca által közbezárt területrészen megfelelő eséscsökkentő fenékküszöbök beépítése, rávezető szakaszok stabilizálása,szükséges helyeken burkolatok beépítése, Helyenként meglévő árokrendszer rekonstrukciója, közvetlenül az épületek melletti szakaszok stabil mederburkolattal történő ellátás.Pályázatok

Olaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújításaHumán szolgáltatások fejlesztéseOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL