Nyomtatványok

Adónaptár

Az Olaszfalu Önkormányzatához fizetendő adókat banki átutalással, vagy az OTP Bank Nyrt. zirci fiókjában történő készpénzbefizetéssel, illetve Olaszfalu Postán készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk), az azonosító feltüntetésével lehet teljesíteni.
Minden itt felsorolt határidő esetében (iparűzési adót is beleértve) az önkormányzati adóhatósághoz kell beadni a bevallást és megfizetni az adót!

Határidők Adónemek
február 15.Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása
március 15.Építményadó:
  • ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 1. felének megfizetése
  • magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 1. felének megfizetése
Telekadó: éves adó 1. felének megfizetése
Gépjárműadó: éves adó 1. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése
március 20.Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása (ha a bérlőnek nem kell bevallania)
május 31.Iparűzési adó:
  • bevallás
  • végleges adó és a már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése
szeptember 15.Építményadó:
  • ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 2. felének megfizetése
  • magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 2. felének megfizetése
Telekadó: éves adó 2. felének megfizetése
Gépjárműadó: éves adó 2. felének megfizetése
december 20.Iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére
tevékenység befejezése után 15 napon belülIparűzési adó: ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység megkezdésekor bejelentkezés, befejezése után adóbevallása és megfizetése
beszedést követő hó 15. napjáigIdegenforgalmi adó: adóbeszedéssel megfizetett adó bevallása, befizetése
változás időpontjától számított 15 napon belülAdókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; vállalkozási indítása, megszüntetése; személyi adatokban történt változás; és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat)

Számlaszámok

OLASZFALU ÖNK. ÉPÍTMÉNYADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-02440000
OLASZFALU ÖNK. TELEKADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-02510000
OLASZFALU ÖNK. MAGÁNSZ. KOMM. ADÓJA BESZ. SZLA11748117-15568230-02820000
OLASZFALU ÖNK. VÁLLAL. KOMM. ADÓJA BESZ. SZLA11748117-15568230-02990000
OLASZFALU ÖNK. IDEGENFORGALMI ADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-03090000
OLASZFALU ÖNK. IPARÜZÉSI ADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-03540000
OLASZFALU ÖNK. FÖLDBÉR. SZÁRM. JÖV. BESZ. SZLA11748117-15568230-08660000
OLASZFALU ÖNK. GÉPJÁRMUADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-08970000
OLASZFALU ÖNK. PÓTLÉK BESZ. SZLA11748117-15568230-03780000
OLASZFALU ÖNK. BÍRSÁG BESZ. SZLA11748117-15568230-03610000
OLASZFALU ÖNK. EGYÉB ADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-08800000
OLASZFALU ÖNK. IDEGEN ADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-04400000
OLASZFALU ÖNK. TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZ. SZLA11748117-15568230-03920000
OLASZFALU ÖNK. ILLETÉK BESZEDÉSI SZLA11748117-15568230-03470000

Nyomtatványok

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiadása iránt

Beiskolázási kérelem

Iparűzési adó bevallás 2016 év

építményadó bej. eladás miatt

Desztilláló berendezés tájékoztató

Bejelentkezés desztilláló berendezésre

Őstermelői nyilatkozat

idegenforgalmi adó bejelentés mentességhez

Ideiglenes iparűzési adó

Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Iparűzési adó bevallás 2015 év

Építményadó + megállapodás

Általános adóigazolás kérelem

Bevallás párlat előállítására

Iparűzési adó bevallás 2014 év

Tájékoztatás a bevallás desztiláló berendezéshez

Építményadó

Túlfizetés számlák közötti átvezetési kérelem

Termőföldb. részletező bevallás

Telekadó bevallás

Iparűzési adó bevallás vállalkozásnak

Iparűzési adó bevallás kezdő vállalkozásnak

Term.bérb.szárm.jövedelem bev. részletezése

Term.bérb.szárm. jövedelem.bevallás

Talajterhelési tájékoztató

Talajterhelési díj bevallás

Pályázatok

A Bakony a mi otthonunk!Bakonybél Község ÖnkormányzataOlaszfalu csapadékvíz-elvezetés fejlesztése – II. ütemMagyar Falu ProgramOlaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújításaHumán szolgáltatások fejlesztéseOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL