Rendeletek


Olaszfalu partneri egyeztetés szabályai

7/2018.(X.19.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész

BSZA1

BSZA2

BSZA3

Településképi rendelet

Arculati kézikönyv

11/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

1.sz melléklet

10/2017.(VIII.11.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (

Helyi Esélyegyenlőségi Program

5/2017.(V.8.) rendelet az egyes anyakönyvi eljárások díjáról

Szociális tüzifa rendelet 2016

10/2016.sz.(VIII.24.) a szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.(II.27.) rendelet módosításáról

1/2016(II.5.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetés módosításáról

4/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról - 1. számú függelék

4/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról - 3. számú melléklet

4/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról - 2. számú melléklet

4/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról - 1. számú melléklet

4/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról - egységes szerkezet

2/2016(II.5.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási rendelet módosításáról

5/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról - 2. számú melléklet

5/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról - 1. számú melléklet

5/2015(II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról - egységes szerkezet

3/2016(II.5.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások módosításáról

Szociális tűzifa rendelet - Olaszfalu 2015

9/2015(IX.10.) szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2015(IX.10.) talajterhelési díj módosításáról

7/2015 (VI.24.) köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Olaszfalu 2015. évi költségvetésének 1. számú melléklete

Rendelet a szociális ellátásokról

Rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Bűnmegelőzés koncepció

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Olaszfalu Gazdasági Program

1/2015.(II.27.) a 2014. évi költségvetés módosítás

10/2014.(XI.17.) szociális tűzifa támogatás

9/2014(XI.17.) Olaszfalu Önk. SZMSZ

2014.évi költségvetési rendelet egységes szerkezet

Helyi adó rendelet egységes szerkezetben

8/2014.(IX.19.) a helyi adó módosításáról

7/2014(IX.19.)önk.rend.a közterület elnevezésről

6/2014.(IX.19.)

5/2014.(IX.19.)2014.évi költségvetés módosítás

Házasságkötési rendelet

3/2014.(V.19.) rendlet melléklete

3/2014.(V.19.) rendelet a 2013.évi költs.zárszámad

2/2014.(V.19.) rend.melléklete

2/2014.(V.19)Önk.rend.a 2013.évi költségv.mód.

1/2014.(III.6.) az önkorm. 2014. évi költségvetése

15.sz.rendelet 3.melléklet

15.sz.rendelet 2. melléklet

15.sz.rendelet 1. melléklet

15/2013. (XII.20.) Államh.kívüli forrás átadás

14/2013.(XII.20.) rendelet a szociális ellátásról

13/2013.(XI.13.) HÉSZ rendelet

12/2013.(XI.13.) A közterület használat szabályai

11/2013.(XI.13.) Temető rendelet

9/2013. (V.10.) partnerségi egyeztetés szabályai

8/2013.(IV.30.) talajterhelési díjról

7/2013.(IV.30.) 2012. évi zárszámadás

KSZA-1

KSZA-2

HÉSZ Egységesített rendelet

Szerkezeti tervlap - Olaszfalu - SZE1

Szerkezeti tervlap - Felsőpere - SZE2

Beépítésre szánt területek szabályozásai - BSZA1

Beépítésre szánt területek szabályozásai - BSZA2

Beépítésre szánt területek szabályozásai - BSZA3

6/2013. (III.29.) önkorm.rend.-vagyonrendelet

5.rendelet melléklete-2.

5.rendelet melléklete-1.

5/2013. (III.26.) önkorm.rend.2013.ktv.módosítás

4/2013. (III.01.) önkorm.rend.hulladék gazdálkodás

3/2013. (III.01.) önkorm.rend. 2013.költségvetés

2/2013. (III.01.) önkorm.rendelete-költségv.mód.

1/2013.(I.31.) Önkorm. rendelete-térítési díjakról

Szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos

Pénzbeli és természetbennyújtott szoc.ellátásokról

Szociális ellátások térítési díjairól 2011-re

Ivóvíz és szennyvízrendelet 2011-től Olaszfalu

Helyi adókról szóló rendelet 2011-re Olaszfalu

Települési szilárd hulladék kez.rend.mód.2011-től

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet

Olaszfalu Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Olaszfalu Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról

Olaszfalu Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete

A szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet módosítása

Olaszfalu Község Helyi Építési Szabályzata hatályos: 2012. május 1.

Víz- és csatorna rendelet 2009-re Olaszfaluban

Szemétszállítás 2009-re Olaszfalu

Állattartásról szóló rendelet

Környezetvédelmi rendelet

2008 évre hatályos rendelet a helyi adókról

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet, 2007. június

2008. évre hatályos szemétszállításról szóló rendelet

2008. évre hatályos víz és csatornáról szóló rendelet