Nyomtatványok


Adónaptár

Az Olaszfalu Önkormányzatához fizetendő adókat banki átutalással, vagy az OTP Bank Nyrt. zirci fiókjában történő készpénzbefizetéssel, illetve Olaszfalu Postán készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk), az azonosító feltüntetésével lehet teljesíteni.

Minden itt felsorolt határidő esetében (iparűzési adót is beleértve) az önkormányzati adóhatósághoz kell beadni a bevallást és megfizetni az adót!

HatáridőkAdónemek
február 15.Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása
március 15.Építményadó:
 • ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 1. felének megfizetése
 • magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 1. felének megfizetése
 • Telekadó: éves adó 1. felének megfizetése
  Gépjárműadó: éves adó 1. felének megfizetése
  Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése
  március 20.Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása (ha a bérlőnek nem kell bevallania)
  május 31.Iparűzési adó:
 • bevallás
 • végleges adó és a már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése
 • szeptember 15.Építményadó:
 • ipari és kereskedelmi célra használt építmények (műhely, raktár, iroda, üzlet, egyéb) után az éves adó 2. felének megfizetése
 • magánszemély lakás, garázs, üdülő és egyéb (nem ipari vagy kereskedelmi) építménye után az éves adó 2. felének megfizetése
 • Telekadó: éves adó 2. felének megfizetése
  Gépjárműadó: éves adó 2. felének megfizetése
  december 20.Iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére
  tevékenység befejezése után 15 napon belülIparűzési adó: ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység megkezdésekor bejelentkezés, befejezése után adóbevallása és megfizetése
  beszedést követő hó 15. napjáigIdegenforgalmi adó: adóbeszedéssel megfizetett adó bevallása, befizetése
  változás időpontjától számított 15 napon belülAdókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; vállalkozási indítása, megszüntetése; személyi adatokban történt változás; és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat)


  Számlaszámok

  OLASZFALU ÖNK. ÉPÍTMÉNYADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-02440000
  OLASZFALU ÖNK. TELEKADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-02510000
  OLASZFALU ÖNK. MAGÁNSZ. KOMM. ADÓJA BESZ. SZLA11748117-15568230-02820000
  OLASZFALU ÖNK. VÁLLAL. KOMM. ADÓJA BESZ. SZLA11748117-15568230-02990000
  OLASZFALU ÖNK. IDEGENFORGALMI ADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-03090000
  OLASZFALU ÖNK. IPARÜZÉSI ADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-03540000
  OLASZFALU ÖNK. FÖLDBÉR. SZÁRM. JÖV. BESZ. SZLA11748117-15568230-08660000
  OLASZFALU ÖNK. GÉPJÁRMUADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-08970000
  OLASZFALU ÖNK. PÓTLÉK BESZ. SZLA11748117-15568230-03780000
  OLASZFALU ÖNK. BÍRSÁG BESZ. SZLA11748117-15568230-03610000
  OLASZFALU ÖNK. EGYÉB ADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-08800000
  OLASZFALU ÖNK. IDEGEN ADÓ BESZ. SZLA11748117-15568230-04400000
  OLASZFALU ÖNK. TALAJTERHELÉSI DÍJ BESZ. SZLA11748117-15568230-03920000
  OLASZFALU ÖNK. ILLETÉK BESZEDÉSI SZLA11748117-15568230-03470000


  Kérelem szociális tüzifa igényléséhez

  Iparűzési adó kiegészítés

  Iparűzési adó bevallás 2016 év

  építményadó bej. eladás miatt

  Desztilláló berendezés tájékoztató

  Bejelentkezés desztilláló berendezésre

  Őstermelői nyilatkozat

  idegenforgalmi adó bejelentés mentességhez

  Ideiglenes iparűzési adó

  Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után

  Bejelentkezés, változás-bejelentés

  Iparűzési adó bevallás 2015 év

  Építményadó + megállapodás

  Általános adóigazolás kérelem

  Bevallás párlat előállítására

  Beiskolázási segély kérelem

  Iparűzési adó bevallás 2014 év

  Tájékoztatás a bevallás desztiláló berendezéshez

  Építményadó

  Túlfizetés számlák közötti átvezetési kérelem

  Termőföldb. részletező bevallás

  Telekadó bevallás

  Iparűzési adó bevallás vállalkozásnak

  Iparűzési adó bevallás kezdő vállalkozásnak

  Term.bérb.szárm.jövedelem bev. részletezése

  Term.bérb.szárm. jövedelem.bevallás

  Talajterhelési tájékoztató

  Talajterhelési díj bevallás