Hírek

Választás 2024

2024.04.10.
2024. június 9.
Európai Parlament tagjainak és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása


Tájékoztató ajánlásról: https://www.valasztas.hu/ajanlas-ellenorzes-tajekoztato

Határidők: https://vtr.valasztas.hu/onk2024/valasztopolgaroknak/szavazasi-informaciok/hataridok?tab=voter

A választással kapcsolatos kérelmek benyújtása: https://www.valasztas.hu/ugyintezes

Jelölteknek:

Jelöltállításhoz szükséges nyomtatványok: https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1

Jelölteknek szóló határidők: https://vtr.valasztas.hu/onk2024/valasztopolgaroknak/szavazasi-informaciok/hataridok/?tab=organization

Megbízott választási bizottsági tag bejelentésére szolgáló nyomtatványok: https://www.valasztas.hu/ep_onk_vbtag

Névjegyzéki adatszolgáltatásról szóló tájékoztatás: https://www.valasztas.hu/nevjegyzeki-adatok-igenyleseÉrtesítés

2024.01.09.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésének
időpontjai 2024. évben a következők:

2024. január 8.
2024. február 12.
2024. március 11.
2024. április 8.
2024. május 13.
2024. június 10.
2024. július 8.
2024. augusztus 12.
2024. szeptember 9.
2024. október 14.
2024. november 11.
2024. december 9.


Áramszünet

2023.11.08.
Tisztelt Olaszfalui Lakosok!


Olaszfalu településen a kisfeszültségi áramhálózat állagmegóvása, és a kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat alkalmassá tétele optikai hálózat felszerelésére céljából, a Gátiba Energie Kft kivitelezésében 2023. november 27. és 2024. március 12. között a falu több pontján villanyoszlop cserére kerül sor. Ennek következtében több esetben előfordulhat áramszünet, melyről az EON előreláthatólag tájékoztatja ügyfeleit.
Az áramszünetről tájékoztatót az EON honlapján a https://www.eon.hu/hu/lakossagi/aram/aramszunet-informaciok.html oldalon találhatnak.
Oszlopcsere a következő helyszíneken várható: Temető felső bejárat mellett, és a következő házszámú ingatlanok előtt: Vörösmarty u. 4. sz., Kálvária köz 3. sz., Major u. 22. sz., Major u. 39. sz., Váci u. 50. sz., templom, Csokonai u. 1. sz., Csokonai u. 19. sz., Babits u. 24. sz., Ibolya u.1. sz., Váci u. 70. sz., Váci köz 3. sz., Váci u. 34.sz., Váci u. 20. sz., Csokonai u. 3. sz., Csokonai u. 20. sz.
Több helyszínen cserével nem járó oszlopbeavatkozások lesznek.
A munkák elvégzése során felmerülő észrevételeikkel Petres Gyula munkavezetőhöz fordulhatnak, telefonszáma: 06 30/723-2821

Türelmüket előre is köszönjük!

Tisztelettel:
Boriszné Hanich Edit polgármesterHirdetmény - Veszprémi Járási Ügyészség

2023.09.15.
Hirdetmény - Veszprémi Járási Ügyészség


Orvosi ügyelet

2023.08.30.
Tisztelt Olaszfalui Lakosok!

Az Orvosi ügyeletre vonatkozóan szeptembertől új rendszer lép életbe.

A háziorvosi ügyeletet 2023. szeptember 1-től Veszprém vármegyében, így Zirc járás területén is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Az egységes ügyeleti telefonszám – felnőtt és gyermek betegek esetében is – 2023. szeptember 1-től Veszprém vármegyében a 1830. A beteg a központi telefonszám hívásával szakszerű tanácsot kap. Ha szükséges, a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnal mentőt küldenek.

Az ügyeleti ellátást Zirc járás lakossága számára, - tehát Olaszfalu Község lakosai számára is - két helyszínen biztosítja az Országos Mentőszolgálat a következők szerint:

- hétköznap 16.00 és 22.00 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 08.00 és 14.00 óra között a korábban megszokott Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet földszintjén (József A. utca felőli bejárattal), továbbá

- hétköznap 22.00 és 08.00 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 14.00 és 08.00 óra közötti időszakban a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház (Veszprém, Kórház u. 1.) földszintjén, a főbejárattól jobbra a volt szájsebészeti osztály helyén.

A gyermekek ügyeleti ellátását az ügyeleti pontokon végzik a tervek szerint, hétköznap 16.00 és 22.00 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 08.00 és 20.00 óra között a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház (Veszprém, Kórház u. 1.) földszintjén, a főbejárattól jobbra a volt szájsebészeti osztály helyén.

A vármegyei alapellátási ügyeleti rendszer részleteiről további információ a www.mentok.hu/ugyelet weboldalon olvasható.


2023.07.25.
Közlemény - Környezeti hatásvizsgálati eljárásról

Végzés - közmeghallgatás


Sajtóközlemény

2023.07.04.
Sajtóközlemény - ÚTMUTATÓT KÉSZÍTETT A HÁZTARTÁSI ÉS A MEZŐGAZDASÁGI KUTAK ÚJ
SZABÁLYOZÁSÁHOZ A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARATájékoztató

2023.05.10.
Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő házi fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos teendőkről

A jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő házi kutak legalizálásával kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot, az érintett kúttulajdonosokat, hogy saját döntésük alapján, a rendelkezésre álló információk szerint az illetékes szaktárcák, kormányzati szervek dolgoznak a jelenlegi szabályozás, engedélyezési eljárás módosításán, egyszerűsítésén, esetlegesen a bejelentési-, engedélyeztetési kötelezettség eltörlésén, a házi vízigényt kiszolgáló, talajvizet összegyűjtő kutak kapcsán.

Fentiek alapján célszerűnek látszik, hogy egyelőre semmilyen tervdokumentáció készíttetésébe, kútfelmérésbe ne kezdjenek bele az érintettek, amelyek jelenleg tetemes költséggel is járhatnak.


Javaslom, hogy a kúttulajdonosok 2023. szeptember 15-e után érdeklődjenek hivatalomnál az aktuális teendőkről.

Amennyiben ezen időpontig a tárgykörben jogszabályi változás következik be, arról az érintetteket a lehető legszélesebb körű nyilvánossággal tájékoztatni fogom.

Jegyzői hatáskörbe tartozó kutak:

- a kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet, védőidomot,

- a vízkivétel karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül történik;

- a vízkitermelés csak talajvíz vagy parti szűrésű vízkészlet igénybevételével történik,

- a kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja,

- a kútból maximum 500 m3/év vízmennyiség kerül kitermelésre,

- a kút olyan ingatlanon létesült, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé,

- a kút nem gazdasági vízkivétel céljából üzemel.

Fenti tájékoztatás értelemszerűen nem vonatkozik a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozó belterületi kutakra és a külterületi, mezőgazdasági, öntözési célú kutakra.

Amennyiben bármely kúttulajdonos úgy dönt, hogy a várható jogszabályi változás előtt elindítja kutja fennmaradási, üzemeltetési engedélyezési eljárását, azt a jelenleg hatályos jogszabályok alapján teheti csak meg.

Csényi Ildikó - aljegyző


Tájékoztató

2023.02.02.
TÁJÉKOZTATÓ
helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adóelőleget és helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján.


Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.


A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.
Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.
Olaszfalu Község Önkormányzata fentiekben említett számlájának az adatai:
Önkormányzat neve: Olaszfalu Község Önkormányzata
Számla száma: 10048005-00001208-02120017
Számla IBAN száma: HU61 1004 8005 0000 1208 0212 0017


A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA (=Single Euro Payment Area, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet) átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját.


A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollárösszegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.


Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.
A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani, mint az adófizetési kötelezettség esedékességének a napja.Tájékoztató földgáz kedvezmény igénybevételéről

2022.09.22.
Tájékoztató (pdf)
Kérelem

Avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésének szabályai

2021.04.07.
3/2021.(III.19.) sz. önkormányzati rendelet az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésének szabályairól


Használt sütő olaj elhelyezése

2021.02.09.
Tisztelt Olaszfalui Lakosok!

2021. február 10-től elhelyezésre kerül Olaszfaluban az orvosi rendelővel szemben a szelektív hulladékgyűjtő szigeten 1 db 240 l-es műanyag edény, mely háztartási használt sütő olaj és sütő zsír ingyenes elhelyezésére szolgál.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy ezután a keletkező használt háztartási sütőolajat lezárt műanyag edénybe öntve ide helyezze el.

Ezzel a saját háztartásunk mellett a környezetünk, a csatornahálózat és a szennyvíztisztító is mentesül a terhelés alól.

Köszönöm szépen, hogy fegyelmezetten igénybe veszik az új szolgáltatást Olaszfaluban.

Boriszné Hanich Edit
Olaszfalu Község Polgármestere


Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

2020.08.25.
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is
befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.


Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változásáról

2020.02.25.
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai


Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján 2020. január 22-től változtak a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés szabályai.

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Az égetés lehetőségéről, rendeletben megengedett időszakáról érdeklődjön az érintett település önkormányzatánál.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság részére történő írásos bejelentést követően legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét annak megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez – megyei igazgatósághoz - írásban, elektronikus formában a veszprem.mki@katved.gov.hu címre be kell jelenteni.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés tíz hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során szintén a tarlóégetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztán tartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Ha a jogszabálynak megfelelően és/vagy engedéllyel végezzük az égetést:

 • Csak kiszáradt növényi hulladékot égessünk. A nedves, frissen levágott levelek, gallyak égetése fokozott füstképződéssel jár, amely balesetveszélyt, légzési nehézségeket okozhat.
 • Úgy gyújtsunk tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen, növényi hulladék közelében más éghető anyag, épület ne legyen.
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Az esetlegesen feltámadó szélben a lángok pillanatokon belül tovább terjedhetnek.
  Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 • Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es segélyhívón.
Az erdőtüzek megelőzéséről:

 • Csak a kijelölt tűzrakó helyeken, szélcsendes időszakban gyújthatunk tüzet, például szalonnasütés céljából. A kijelölt tűzrakó helyek jól felismerhetőek, állandó szegéllyel rendelkeznek, környékükön általában padok, asztalok is találhatók.
 • Legyen nálunk két-három liter víz, amivel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk.
 • Víz hiányában a tűzrakás helyét földdel fedjük be.
A tájékoztató szövege és a külterületi irányított égetési bejelentő lap letölthető az alábbi linkről:

https://veszprem.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-01/68618.pdf

Lakossági tájékoztató

2020.02.20.
A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit KFT a következő tájékoztatást adja:


A hulladékgyűjtő edényeket - legyen az kommunális vagy szelektív gyűjtőedény - az ürítés napján reggel 6.00 óráig kell a közterületre kihelyezni. Bármilyen ünnep esik is hétköznapokra, bárhogy alakulnak is a hosszú hétvégék, a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS NEM SZÜNETEL! Egyetlen nap kivétel ez alól az évben január elseje.

Gyakran elkerüli a lakosok figyelmét, hogy a hulladékgyűjtő edények idővel elöregednek, törnek, így gépi ürítésre alkalmatlanná válnak. A Társaságunknál vásárolt gyűjtőedényekre 5 évig vállalunk garanciát. Ha ennyi időn belül - a mi hibánkból - törik vagy megrongálódik, cseréljük, más esetekben kollégáink felszólítót hagynak a postaládában és az edény mielőbbi cseréjét kérik. Amennyiben nem kerül sor a cserére, sajnos nem tudjuk elvégezni az ürítést.

Amennyiben többlethulladék keletkezik - és az egyszeri alkalomhoz köthető - a hulladék elhelyezésére emblémázott zsák vásárolható Veszprémben, a Haszkovó utca 11/A. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában.

Olaszfaluban is megszűnik a szelektív gyűjtőszigeten a papír és a műanyag gyűjtése. Az üveg gyűjtőedények megmaradnak a jelenlegi helyükön.

Szelektív hulladékgyűjtésnél is előfordulhat túlcsordulás, ebben az esetben az ürítés napján a szelektív gyűjtőedény mellé helyezett átlátszó zsákban gyűjtött, többlet szelektív hulladékot is elszállítjuk.

A háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkező, olyan nagy darabos hulladék, ami nem fér bele a gyűjtőedénybe, térítésmentesen leadható Veszprémben, a Kistó utca 8. szám alatt működő hulladékudvarban lakcímkártya bemutatásával.

Edényvásárlás, plusz zsák vásárlás, szelektív edény igénylés-átvétel, edényméret módosítás, információ kérés, stb. ügyében keressék ügyfélszolgálatunkat:

Ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Haszkovó út 11/A.

Telefonszám: 36 88 949 849

Email
: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

További információ a www.vkszrt.hu oldalon található.

Aki eddig még nem igényelt szelektív gyűjtőedényt, az megteheti 2020. március 10-ig Olaszfalu Község Önkormányzatánál is, a 88/777-923-as telefonszámon. Az itt bejelentett edényeket Olaszfaluban lehet a későbbiekben átvenni.

Pályázatok

A Bakony a mi otthonunk!Bakonybél Község ÖnkormányzataOlaszfalu csapadékvíz-elvezetés fejlesztése – II. ütemMagyar Falu ProgramOlaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújításaHumán szolgáltatások fejlesztéseOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL