Időpont: 2019.05.17.

MEGHÍVÓ

AGRÁR- ERDÉSZETI TALÁLKOZÓRA

A Magyar Permakultúra Egyesület, az AFINET Agroerdészeti Hálózat és a Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat szeretettel vár minden kedves érdeklődőt közös szakmai találkozójára 

Időpont: 2019.05.31.-06.01.

(péntek-szombat)

9.00 órától

Helyszíne: Zöldág Lovasudvar, Olaszfalu,

Major utca vége

 
Időpont: 2019.05.17.
Helyszín: Olaszfalu

Pásztorünnep és Gyereknap

Olaszfaluban

2019. június 1- jén szombaton 

Helyszín : 

Zöldág Lovasudvar

Olaszfalu, Major utca vége

14.00 órától 

                                  Megnyitó

Szivárvány Kamarakórus Olaszfalu

Olaszfalui óvodások, iskolások műsora 

Néptánc bemutató

Gyógynövénytúra Takács Ferenccel az Eperjes tanösvényen 

17 órától:

Violin király és Hanga királykisasszony-

Zenés mesejáték gyerekeknek

18 órától:

Reitmesz László harmónikázik

19 órától:

Sláger Tibó énekel

20 órától:

Kubicsek Rudolf zenél

Póni lovaglás, lovas kocsikázás, állatsimogató, arcfestés,

kézműves foglalkozás

Szabadtéri ügyességi programok

Pástortárgyak bemutatása, pásztorpróba

Helyi és környékbeli termelők, kézművesek portékáinak bemutatása,

árusítása 
Időpont: 2019.05.15.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu Község Önkormányzata pályázatot hirdet

8 órás karbantartói állás betöltésére 

Az állás betöltéséhez szükséges: 

              -      legalább szakmunkás végzettség

            -      B kategóriás jogosítvány

                 -     Erkölcsi bizonyítvány

Az állás betölthető 2019. július 1-jétől.

Bővebb felvilágosítás kérhető:

Boriszné Hanich Edit polgármester

Tel: 06 30/387-3440
Időpont: 2019.05.13.

KÉZMŰVES – HELYI TERMÉK

KIÁLLÍTÁS és VÁSÁR

2019. június 1-jén  szombaton

  14.00 órától 

Helyszín:

  Pásztorünnep

Bakonyi-Balatoni pásztortalálkozó

 Olaszfalu, Major utca vége

Várjuk azoknak a helyi  termelőknek és kézműveseknek a jelentkezését,

akik hagyományos vagy egyedi készítésű  termékeiket  szívesen  megmutatnák és árusítanák ! 

Jelentkezni lehet

2019. május 29-ig  személyesen a

 Polgármesteri Hivatalban vagy a

88/777-923-as telefonszámon.

 

                                                                                                Községi Önkormányzat                                                                       Olaszfalu

                                                                                                                 
Időpont: 2019.04.01.

TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁR!

Önnek joga van érvényes SZJA-nak 1 %-át alapítványi számlára utalni. Ha él ezzel a lehetőséggel, kérjük szíveskedjen kedvezményezettként megjelölni az alábbi alapítványok valamelyikét:

"OLASZFALUÉRT" KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY 18917121-1-19 

"FÁKLYA" OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY 18917255-1-19 

KÖVESKÚT KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYÁPOLÓ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET 19381693-1-19 Köszönettel:

 "Olaszfaluért" Kulturális Alapítvány Kuratóriuma

"Fáklya" Oktatási és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma

Köveskút Kulturális, Hagyományápoló és Természetvédő Egyesület Kuratóriuma

 

 
Időpont: 2019.03.01.
Helyszín: Olaszfalu

ERŐNLÉTET, RUGALMASSÁGOT FEJLESZTŐ

KÍMÉLETES TORNA

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA! 

Szeretettel hívjuk a mozogni vágyókat, időseket, fiatalokat

2019. március 5-től minden kedden 17 órától

az Általános Iskola tornatermébe,

(Váci u.17.)

ahol képzett edzők segítségével megmozgathatják fáradt

 izmaikat egy könnyű testedzés keretében.

17 órától az idősebb korosztályt (50 éven felüliek) várjuk,

18 órától az 50 év alattiakat.

Aki szeretné, mindkét foglalkozáson részt vehet! 

Megjelenés sportos, kényelmes ruhában és váltócipőben!

Jöjjön el, mozogjunk együtt!

 


 Tájékoztató


Időpont: 2018.11.26.
Helyszín: Olaszfalu

Tájékoztató a kutak engedélyezésével kapcsolatosan.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a kutak engedélyeztetésével kapcsolatban jelenleg nincs semmi teendő, mivel a szabályozásban további módosítások várhatók.

A Belügyminisztérium aktualizált tájékoztatója szerint az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést tett:

- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit se érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

 

                                                       Csényi Ildikó sk.

                                                                         aljegyzőOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése


Időpont: 2018.12.15.
Helyszín: Olaszfalu

Pályázati anyagok elérhetők ittVállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés


Időpont: 2018.01.03.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menő hulladékgyűjtés 2016. február 1-től indult. Az ürítés minden hónap második hétfőjén történik.

Kérik, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bővebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2019. január 14..

2019. február 11.

2019. március 11.

2019. április 8.

2019. május 13.

2019. június 10.

2019. július 8.

2019. augusztus 12.

2019. szeptember 9.

2019. október  14.

2019. november 11.

2019. december  9.

 Tűzgyújtási szabályok


Időpont: 2016.03.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2005. ( IX.16.) rendelete

Olaszfalu község környezetvédelméről

 

 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 

 1. Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

 2. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 3. Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.

 4. Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni.

 5. Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

 6. Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 

 7. Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a község intézményterületein. 

 8. Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 

 9. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 10. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 11. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

   a./ tavasszal                    március 15. és április 30. között,

   b./ ősszel                         szeptember 15. és november 30. között 

Az előző pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.  

Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az előző bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. 

A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

/ Rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.olaszfalu.u/onkormanyzat/rendeletek/kornyezetvedelmirendelet/ címen.

 

 1.