Hírek

Értesítés


Időpont: 2018.05.23.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt Lakosság!

 

Olaszfalu Község Önkormányzata 2018. május 28-tól június 20-ig elektromos hulladékgyűjtést szervez.

A használt elektronikai készülékek az olaszfalui Általános Iskolában adhatók le 7.00-15.00 között.

A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2018. július 2-án /hétfőn/ lomtalanítást

végez  Olaszfalu , Felsőpere és Alsópere területén. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot 1-jén vasárnap este 17.00 óra után , 2-án hétfőn  reggel 7 óráig  helyezzék ki a házak elé. Ettől eltérő időpontban ne tegyen senki hulladékot a közterületre, az illegális lomizók nem kívánatos jelenléte miatt.

Az elszállítás július 2-án hétfőn történik.

NEM HELYEZHETŐ KI:

építési törmelék, veszélyes hulladék, (festék, akkumulátor, vegyszer), kerti hulladék, gumiabroncs.

A fegyelmezett együttműködést előre is megköszönjük.

                    „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit KftPályázati kiírás


Időpont: 2018.05.14.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2018.07.01 - 2023.06.30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01 - 2023. 06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8414 Olaszfalu, Váci köz 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Felsőfokú képesítés, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Főiskola, Pedagógus szakvizsga- intézményvezetői szakképzettség
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló dokumentumok
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza
 • Szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boriszné Hanich Edit polgármester nyújt a 06-88/777-923 –es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Olaszfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: O/556-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

                                                               vagy

 • Személyesen: Boriszné Hanich Edit, Veszprém megye, 8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat. A Képviselő-testület 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

       Olaszfalu Község honlapja – 2018. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.olaszfalu.hu honlapon szerezhet. Értesítés


Időpont: 2018.04.25.

Dr. Kovács Hajnalka háziorvos  értesíti  tisztelt betegeit, hogy továbbképzés miatt

2018.05.14-től 2018.06.15-ig 

 praxisában helyettesítés lesz.

A helyettesítést Dr. Kozma Zoltán  bakonybéli családorvos látja el.

A  rendelési idő  jelentősen átalakul az alábbiak szerint:

 

Dr. Kozma Zoltán rendelési ideje: 

                 Olaszfalu                 Hétfő             13-15

                                                  Kedd              nem lesz rendelés

                                                  Szerda           12.30-13.30

                                                  Csütörtök      13.30-14.30

                                                  Péntek           13-14

 

                       Eplény               Csütörtök       12-13

Az aszisztensnő  Turi Ferencné  Anikó a rutin feladatok elintézésére ( recept, táppénzes papír, beutaló, igazolás, vérnyomás, vércukor, EKG ) a következő időpontokban lesz a rendelőben:

  Olaszfalu     Hétfő                10-13

                     Kedd     Vérvétel  6.30-8.30  Adminisztráció 9-11

                       Szerda             10-12

                       Péntek             11-13 

  

       Eplény    Csütörtök        10-12

Azokat a csecsemőket, akiknek védőoltását ebben az időszakban lehet csak beadni, Dr. Kozma Zoltán Doktor Úr fogja beoltani a védőnő segítségével.

Központ ügyelet 16 órától érhető el, az olaszfalui lakosok számára Zircen, az eplényieknek Veszprémben.

Segélyhívó száma: 112.

 

Elérhetőségek: 

Olaszfalu rendelő:  88/ 777-901

        Aszisztensnő:         06/70/231-87-30

Tisztelettel  köszönöm megértésüket!

 

                                                     Dr. Kovács Hajnalka

                                                              háziorvos

                                                                                                                                           
Időpont: 2018.03.20.

Tisztelt Adózó Olaszfalui Lakosok!

A 2017. évről szóló személyi jövedelemadó bevallás elkészítésekor lehetőség van a személyi jövedelemadó  1 % - ának felajánlására.

Kérjük, hogy adója 1 %- át az

„Olaszfaluért” Kulturális Alapítvány részére adományozza.

Az összegyűlt adományokból a minden évben megrendezésre kerülő Krumplifesztivál költségeit fedezzük. 

Az alapítvány adószáma:

18917121-1-19 

Köszönettel: 

„Olaszfaluért” Kulturális Alapítvány

Kuratóriuma


 Olaszfalu csapadékvíz elvezetése


Időpont: 2017.10.01.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

 

Kedvezményezett: Olaszfalu Község Önkormányzata

8414 Olaszfalu

Váci u. 17.

 

 A Nemzetgazdasági Minisztérium Terület és Településfejlesztési Operatív Program által nyújtott támogatás összege:

 

50 380 900 Ft.

 

A projekt 100 %-ban támogatott

 

Projekt tervezett befejezése: 2018.10.31.

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00007

 

 Vállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés


Időpont: 2017.01.03.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menő hulladékgyűjtés 2016. február 1-től indult. Az ürítés minden hónap második hétfőjén történik.

Kérik, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bővebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2018. január 8.

2018. február 12.

2018. március 12.

2018. április 9.

2018. május 14.

2018. június 11.

2018. július 9.

2018. augusztus 13.

2018. szeptember 10.

2018. október  8.

2018. november 12.

2018. december  10.

 Tűzgyújtási szabályok


Időpont: 2016.03.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2005. ( IX.16.) rendelete

Olaszfalu község környezetvédelméről

 

 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 

 1. Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

 2. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 3. Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.

 4. Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni.

 5. Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

 6. Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 

 7. Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a község intézményterületein. 

 8. Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 

 9. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 10. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 11. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

   a./ tavasszal                    március 15. és április 30. között,

   b./ ősszel                         szeptember 15. és november 30. között 

Az előző pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.  

Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az előző bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. 

A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

/ Rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.olaszfalu.u/onkormanyzat/rendeletek/kornyezetvedelmirendelet/ címen.

 

 1.