Hírek

Meghívó

2021.10.10.
Olaszfalu Község Polgármestere Olaszfalu Község Önkormányzat képviselő-testületének rendes ülését
2021. október 12-én (kedden) 17:00 órára összehívja.

Az ülés helye: Olaszfalu Önkormányzati Hivatal (Olaszfalu Váci M. u. 17.)

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, az elmúlt testületi ülés óta történt eseményekről
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

2. Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

3. A Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kis Vera jegyző

4. Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda 2021.évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

5. Olaszfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

6. Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

7. Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda 2021/2022. évi munkaterv megtárgyalása
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

8. Véleménynyilvánítás a 2021/2022. tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok kijelölésével kapcsolatban
Előterjesztő: Boriszné Hanich Edit polgármester

9. Egyéb döntést igénylő ügyek

Olaszfalu, 2021.október 5.

Boriszné Hanich Edit polgármester
Csényi Ildikó aljegyző


Hirdetmény

2021.08.26.
Értesítjük az érintett lakosságot, hogy az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében beiskolázási/óvodakezdési támogatásban (15.000.-Ft) részesíti az olaszfalui lakóhellyel rendelkező szülőt, gondviselőt, akinek gyermeke a nevelési év során az olaszfalui Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvodába jár, vagy a tanév során a Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Villax Ferdinánd Tagiskolájának 1-4. osztályos tanulója, feltéve, hogy a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum mindenkori legkisebb összegének húszszorosát. (570.000 Ft /fő)

Az önkormányzat – kérelemre, a tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása mellett - a tanévkezdés megkönnyítése érdekében beiskolázási támogatásban (15.000.-Ft) részesíti a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 5-8. osztályos tanulókat, a középiskolai tanulókat, valamint a felsőoktatási intézmény alapképzésének nappali szakos hallgatóit. A jövedelemhatár ez esetben is 570.000.-Ft/fő.

A kérelmeket a jövedelem igazolásokkal együtt, legkésőbb 2021. szeptember 27. napjáig kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalnál.

Kérelem letölthető az www.olaszfalu.hu honlapról Önkormányzat/Nyomtatványok menüpontból vagy az Önkormányzati Hivatalnál igényelhető ügyfélfogadási időben (hétfő-szerda-csütörtök 8.00-15.30.).

Olaszfalu Község Önkormányzata


Avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésének szabályai

2021.04.07.
3/2021.(III.19.) sz. önkormányzati rendelet az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésének szabályairól


Gépjárműadó

2021.02.11.
Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok!

2021. évtől az önkormányzati adóhatóságok helyett a NAV vette át a belföldi gépjárművek adójával kapcsolatos adóztatási feladatokat. A 2021. évet megelőző gépjárműadó tartozás nem évül el, azt mindenképpen a helyi önkormányzat adóhatósága felé kell befizetni.

A NAV az év elején minden érintett számára határozatot küld a fizetendő gépjárműadóról. A 2021. évi gépjárműadó első részletet április 15-ig, a második félévi részletet szeptember 15-ig kell megfizetni 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó számlára. Akik postán kapnak határozatot, az adót a határozathoz mellékelt csekken is befizethetik.

Kérjük, hogy a 2021. évi gépjárműadó befizetésénél fokozottan figyeljenek, mivel amennyiben az adózó a befizetést tévesen az önkormányzat Gépjárműadó bankszámlájára fizeti be, kérelemmel vissza kell kérnie az önkormányzattól, majd újra be kell fizetnie a NAV gépjárműadó számlájára. Sajnos az önkormányzatnak átvezetési lehetősége nem lesz.


Olaszfalu Község Önkormányzata


Használt sütő olaj elhelyezése

2021.02.09.
Tisztelt Olaszfalui Lakosok!

2021. február 10-től elhelyezésre kerül Olaszfaluban az orvosi rendelővel szemben a szelektív hulladékgyűjtő szigeten 1 db 240 l-es műanyag edény, mely háztartási használt sütő olaj és sütő zsír ingyenes elhelyezésére szolgál.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy ezután a keletkező használt háztartási sütőolajat lezárt műanyag edénybe öntve ide helyezze el.

Ezzel a saját háztartásunk mellett a környezetünk, a csatornahálózat és a szennyvíztisztító is mentesül a terhelés alól.

Köszönöm szépen, hogy fegyelmezetten igénybe veszik az új szolgáltatást Olaszfaluban.

Boriszné Hanich Edit
Olaszfalu Község Polgármestere


TÁJÉKOZTATÁS Gépjárműadóval kapcsolatos változásról

2021.01.05.
Tisztelt Adózóink!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően – 2021. január 1-jétől – a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést az állami adóhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a NAV határozata szerint.

Ettől az időponttól kezdve adócsoportunk tájékoztatást sem tud adni. Ezért kérjük, hogy kérdéseikkel az állami adóhatósághoz forduljanak!

A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében az adócsoport jár el.

Megértésüket köszönjük!


Tájékoztatás

2021.01.05.
„Tisztelt Ügyfelek!

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.
A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:
a) segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
b) technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
c) ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
d) kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó
szervezetekkel;
e) intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
f) SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása,
kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.
Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az
illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.
Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait”


Értesítés

2021.01.04.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjai 2021. évben a következők:
2021. január 11.
2021. február 8.
2021. március 8.
2021. április 12.
2021. május 10.
2021. június 14.
2021. július 12.
2021. augusztus 9.
2021. szeptember 13.
2021. október 11.
2021. november 8.
2021. december 13.


Ügyfélfogadás

2020.09.22.
Tisztelt Ügyfeleink!


A járványügyi helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás

kizárólag előre egyeztetett időpontban

lehetséges!

Elérhetőségeink:

olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu

88/777-923
06/30/699-2581
06/30/699-2582

Megértésüket köszönjük!

Csényi Ildikó s.k.
aljegyző


Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

2020.08.25.
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is
befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.


Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változásáról

2020.02.25.
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai


Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján 2020. január 22-től változtak a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés szabályai.

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Az égetés lehetőségéről, rendeletben megengedett időszakáról érdeklődjön az érintett település önkormányzatánál.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság részére történő írásos bejelentést követően legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét annak megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez – megyei igazgatósághoz - írásban, elektronikus formában a veszprem.mki@katved.gov.hu címre be kell jelenteni.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés tíz hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során szintén a tarlóégetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztán tartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Ha a jogszabálynak megfelelően és/vagy engedéllyel végezzük az égetést:

 • Csak kiszáradt növényi hulladékot égessünk. A nedves, frissen levágott levelek, gallyak égetése fokozott füstképződéssel jár, amely balesetveszélyt, légzési nehézségeket okozhat.
 • Úgy gyújtsunk tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen, növényi hulladék közelében más éghető anyag, épület ne legyen.
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Az esetlegesen feltámadó szélben a lángok pillanatokon belül tovább terjedhetnek.
  Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 • Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es segélyhívón.
Az erdőtüzek megelőzéséről:

 • Csak a kijelölt tűzrakó helyeken, szélcsendes időszakban gyújthatunk tüzet, például szalonnasütés céljából. A kijelölt tűzrakó helyek jól felismerhetőek, állandó szegéllyel rendelkeznek, környékükön általában padok, asztalok is találhatók.
 • Legyen nálunk két-három liter víz, amivel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk.
 • Víz hiányában a tűzrakás helyét földdel fedjük be.
A tájékoztató szövege és a külterületi irányított égetési bejelentő lap letölthető az alábbi linkről:

https://veszprem.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-01/68618.pdf

Lakossági tájékoztató

2020.02.20.
A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit KFT a következő tájékoztatást adja:


A hulladékgyűjtő edényeket - legyen az kommunális vagy szelektív gyűjtőedény - az ürítés napján reggel 6.00 óráig kell a közterületre kihelyezni. Bármilyen ünnep esik is hétköznapokra, bárhogy alakulnak is a hosszú hétvégék, a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS NEM SZÜNETEL! Egyetlen nap kivétel ez alól az évben január elseje.

Gyakran elkerüli a lakosok figyelmét, hogy a hulladékgyűjtő edények idővel elöregednek, törnek, így gépi ürítésre alkalmatlanná válnak. A Társaságunknál vásárolt gyűjtőedényekre 5 évig vállalunk garanciát. Ha ennyi időn belül - a mi hibánkból - törik vagy megrongálódik, cseréljük, más esetekben kollégáink felszólítót hagynak a postaládában és az edény mielőbbi cseréjét kérik. Amennyiben nem kerül sor a cserére, sajnos nem tudjuk elvégezni az ürítést.

Amennyiben többlethulladék keletkezik - és az egyszeri alkalomhoz köthető - a hulladék elhelyezésére emblémázott zsák vásárolható Veszprémben, a Haszkovó utca 11/A. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában.

Olaszfaluban is megszűnik a szelektív gyűjtőszigeten a papír és a műanyag gyűjtése. Az üveg gyűjtőedények megmaradnak a jelenlegi helyükön.

Szelektív hulladékgyűjtésnél is előfordulhat túlcsordulás, ebben az esetben az ürítés napján a szelektív gyűjtőedény mellé helyezett átlátszó zsákban gyűjtött, többlet szelektív hulladékot is elszállítjuk.

A háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkező, olyan nagy darabos hulladék, ami nem fér bele a gyűjtőedénybe, térítésmentesen leadható Veszprémben, a Kistó utca 8. szám alatt működő hulladékudvarban lakcímkártya bemutatásával.

Edényvásárlás, plusz zsák vásárlás, szelektív edény igénylés-átvétel, edényméret módosítás, információ kérés, stb. ügyében keressék ügyfélszolgálatunkat:

Ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Haszkovó út 11/A.

Telefonszám: 36 88 949 849

Email
: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

További információ a www.vkszrt.hu oldalon található.

Aki eddig még nem igényelt szelektív gyűjtőedényt, az megteheti 2020. március 10-ig Olaszfalu Község Önkormányzatánál is, a 88/777-923-as telefonszámon. Az itt bejelentett edényeket Olaszfaluban lehet a későbbiekben átvenni.

Pályázatok

Bakonybél Község ÖnkormányzataOlaszfalu csapadékvíz-elvezetés fejlesztése – II. ütemMagyar Falu ProgramOlaszfalu Kék-kereszti bekötő út felújításaHumán szolgáltatások fejlesztéseOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL