Időpont: 2019.11.21.
Helyszín: Olaszfalu

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózatkorszerűsítést  munkákat hajt végre november hónapban. 

Értesítjük  a  tisztelt lakosságot, hogy

Olaszfalu településen áramszünet lesz:

2019. november 26-án kedden

9.00-14.00 óráig a 

Tarkarét utca,

Babits Mihály utca,

Nagyirtás utca,

Ibolya utca,

Berzsenyi Dániel utca teljes területén,

Vörösmarty Mihály utca 11-81,

és 26-88 számig, 

2019. november 27-én szerdán

9.00-14.00 óráig a

Vörösmarty Mihály utca

1-9 és 2-28. házszámig,

Váci Mihály utca,

Csokonai Vitéz Mihály utca,

 Gárdonyi Géza utca,

Völgy utca,

Major utca teljes területén.

                                                                             E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

                                                                                                            értesítése  alapjánMeghĂ­vĂł


Időpont: 2019.11.21.
Helyszín: Olaszfalu

Szeretettel várjuk a felnĹ‘tteket 

 2019. november 25-én hétfĹ‘n 17 órától a

    Közösségi Házba

/Olaszfalu, Major u.2./ 

 ADVENTI  KOSZORÚ  KÉSZÍTÉSRE

  Kérjük a résztvevĹ‘ket, hogy kisebb díszeket,

 terméseket

 /sóvirág, szalmarózsa, gesztenye, makk/,

 valamint ha tudnak,

ragasztópisztolyt, ollót, metszĹ‘ollót

 hozzanak magukkal!

    A koszorúalap, gyertyák, zöld díszítés /fenyĹ‘ág/

                        a helyszínen rendelkezésre állnak.                               

        A foglalkozást vezeti: B. Dobos Teréz        

                                                         Német Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                                 Olaszfalu    MeghĂ­vĂł


Időpont: 2019.11.12.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu Község Polgármestere

Olaszfalu Község Önkormányzat képviselĹ‘-testületének rendes ülését

2019. november 21-én (csütörtök) 17.00 órára összehívja.

Az ülés helye: Olaszfalu Önkormányzati Hivatal (Olaszfalu Váci M. u. 17.)

Napirendi pontok:

1.      Beszámoló az elmúlt testületi ülés óta történt eseményekrĹ‘l, lejárt határidejű

         határozatokról
         ElĹ‘terjesztĹ‘: Boriszné Hanich Edit polgármester

2.      Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésérĹ‘l (szóbeli elĹ‘terjesztés)

         ElĹ‘terjesztĹ‘: Várszegi Krisztina Vagyonnyilatkozat-kezelĹ‘ Bizottság elnöke

3.      Olaszfalu Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet  

         módosítása

         ElĹ‘terjesztĹ‘: Boriszné Hanich Edit polgármester

4.      Olaszfalu Község Önkormányzat 2020.évi belsĹ‘ ellenĹ‘rzési tervének jóváhagyása

         ElĹ‘terjesztĹ‘: Boriszné Hanich Edit polgármester

5.      Véleménynyilvánítás a 2020/2021. tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok kijelölésével

         kapcsolatban

         ElĹ‘terjesztĹ‘: Boriszné Hanich Edit polgármester

6.      Intézményi beszámoló a Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda 2018/2019. nevelési

         évérĹ‘l

         ElĹ‘terjesztĹ‘: Balogh Beáta intézményvezetĹ‘

7.      A Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda 2019/2020. évre szóló munkatervének 

        jóváhagyása

        ElĹ‘terjesztĹ‘: Balogh Beáta intézményvezetĹ‘

8.     Egyéb döntést igénylĹ‘ ügyek

Zárt ülés: -„Bursa Hungarica FelsĹ‘oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020” kiírásra

                     beérkezett pályázatok elbírálása

                     ElĹ‘terjesztĹ‘: Boriszné Hanich Edit polgármester

                  - Szociális tűzifa pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása

                     ElĹ‘terjesztĹ‘: Boriszné Hanich Edit polgármester

  

 Olaszfalu, 2019. november 11.

               Boriszné Hanich Edit s.k.                                          Csényi Ildikó s.k.

                   polgármester                                                               aljegyzĹ‘Értesítés forgalmi rend változásról


Időpont: 2019.08.14.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Kék-kereszti bekötőút műszaki átadása megtörtént. 

Ennek kapcsán forgalmi rend változás következik be.

2019. augusztus 15-től a

Major utca 2. számtól a Major utca végéig a 

3,5 t tömeget meghaladó gépjárművek

csak engedéllyel hajthatnak be !

Engedélyt Olaszfalu Község Önkormányzatának jegyzője adhat.

 

                                                                       Községi Önkormányzat

                                                                                          Olaszfalu
Időpont: 2019.03.01.
Helyszín: Olaszfalu

ERŐNLÉTET, RUGALMASSÁGOT FEJLESZTŐ

KÍMÉLETES TORNA

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA! 

Szeretettel hívjuk a mozogni vágyókat, időseket, fiatalokat

2019. március 5-től minden kedden 17 órától

az Általános Iskola tornatermébe,

(Váci u.17.)

ahol képzett edzők segítségével megmozgathatják fáradt

 izmaikat egy könnyű testedzés keretében.

17 órától az idősebb korosztályt (50 éven felüliek) várjuk,

18 órától az 50 év alattiakat.

Aki szeretné, mindkét foglalkozáson részt vehet! 

Megjelenés sportos, kényelmes ruhában és váltócipőben!

Jöjjön el, mozogjunk együtt!

 


 Tájékoztató


Időpont: 2018.11.26.
Helyszín: Olaszfalu

Tájékoztató a kutak engedélyezésével kapcsolatosan.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a kutak engedélyeztetésével kapcsolatban jelenleg nincs semmi teendő, mivel a szabályozásban további módosítások várhatók.

A Belügyminisztérium aktualizált tájékoztatója szerint az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést tett:

- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit se érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

 

                                                       Csényi Ildikó sk.

                                                                         aljegyzőOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése


Időpont: 2018.12.15.
Helyszín: Olaszfalu

Pályázati anyagok elérhetők ittVállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés


Időpont: 2018.01.03.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menő hulladékgyűjtés 2016. február 1-től indult. Az ürítés minden hónap második hétfőjén történik.

Kérik, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bővebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2019. január 14..

2019. február 11.

2019. március 11.

2019. április 8.

2019. május 13.

2019. június 10.

2019. július 8.

2019. augusztus 12.

2019. szeptember 9.

2019. október  14.

2019. november 11.

2019. december  9.

 Tűzgyújtási szabályok


Időpont: 2016.03.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2005. ( IX.16.) rendelete

Olaszfalu község környezetvédelméről

 

 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 

 1. Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

 2. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 3. Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.

 4. Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni.

 5. Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

 6. Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 

 7. Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a község intézményterületein. 

 8. Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 

 9. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 10. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 11. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

   a./ tavasszal                    március 15. és április 30. között,

   b./ ősszel                         szeptember 15. és november 30. között 

Az előző pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.  

Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az előző bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. 

A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

/ Rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.olaszfalu.u/onkormanyzat/rendeletek/kornyezetvedelmirendelet/ címen.

 

 1.