Hírek

Tüdőszűrő


Időpont: 2016.12.05.
Helyszín: Olaszfalu

                                           Értesítés

                                      TÜDŐSZŰRŐ

                                          vizsgálatról

 

                                           A szűrés helye és ideje:

 

                                    OLASZFALU, ORVOSI RENDELŐ

                                     2016. DECEMBER 14. Szerda

                                    8.30-12.00,  12.30-17.45

 

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

Javasolt minden 40 év feletti lakos számára! 

Tájékoztató a tüdőszűrés igénybevételéről: 

Térítésmentes a vizsgálat – Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok számára, amennyiben foglalkozás-egészségügyi eredményt nem kérnek-az alábbi esetekben:

-         40 éven felülieknek évente egy alkalommal ajánlott (beutaló nélkül),

-         18 év alatt ( minden esetben dokumentált  szülői beleegyezéssel)

-         18 év feletti- szakképzési intézmény nappali oktatásában részesülő- diákok részére( iskolaorvosi beutalóval)

-         meghirdetett járványügyi okból.

Térítésköteles  (1700 Ft)  a tüdőszűrő vizsgálat az alábbi esetekben:

-         foglalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából készült vizsgálat

-         18-40 év között ( a biztosított saját kezdeményezésére,vagy orvosi beutalóval)

-         Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkező lakosok részére

-          Egészségügyi biztosítással (érvényes TAJ-kártyával) nem rendelkező lakosok részére

 

                                                     Községi Önkormányzat OlaszfaluVállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés


Időpont: 2016.02.02.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menő hulladékgyűjtés 2016. február 1-től indult. Az ürítés minden hónap második hétfőjén történik.

Kérik, hogy a zsákokat reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bővebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2016. augusztus 8.

2016. szeptember12.

2016. október 10.

2016. november 14.

2016. december 12.