Időpont: 2019.01.16.

FIGYELEM! 

    Amennyiben a hó megmarad a hétvégére

2020. január 18-án szombaton

délelĹ‘tt 10 órától 

Hóember építĹ‘ és

Hószobrász verseny

lesz  az olaszfalui sportpályán !

Jelentkezni a helyszínen lehet.

A hóember és hószobor építéséhez szükséges

kellékeket, díszeket mindenki hozza magával ! 

MelegedĹ‘ helyiség biztosított a

Közösségi Házban

(Major u.2.)

 ahol forralt bor, tea,

zsíros kenyér vár minden résztvevĹ‘t! 

Lovas szán indul a Közösségi Ház elĹ‘l!

(Major u.2.)

Parkolási lehetĹ‘ség a Major utcában!

Szánkózási lehetĹ‘ség a környéken!

BĹ‘vebb információ a 06/30/387-3440 telefonszámon kérhetĹ‘. 

Szeretettel várunk mindenkit!

                                                                Olaszfalu Község Önkormányzata
 
Időpont: 2020.01.13.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy Olaszfalu település területén

 2020. január 17-én pénteken

nyomáscsökkenés, illetve esetleges vízhiány várható,

 reggel 8:00-tól délután 16:00-ig terjedĹ‘ idĹ‘szakban.

Türelmüket és megértésüket elĹ‘re is köszönjük.

                                   Olaszfalu Község Önkormányzata

 

 Értesítés forgalmi rend változásról


Időpont: 2019.08.14.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Kék-kereszti bekötőút műszaki átadása megtörtént. 

Ennek kapcsán forgalmi rend változás következik be.

2019. augusztus 15-től a

Major utca 2. számtól a Major utca végéig a 

3,5 t tömeget meghaladó gépjárművek

csak engedéllyel hajthatnak be !

Engedélyt Olaszfalu Község Önkormányzatának jegyzője adhat.

 

                                                                       Községi Önkormányzat

                                                                                          OlaszfaluTájékoztató


Időpont: 2018.11.26.
Helyszín: Olaszfalu

Tájékoztató a kutak engedélyezésével kapcsolatosan.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a kutak engedélyeztetésével kapcsolatban jelenleg nincs semmi teendő, mivel a szabályozásban további módosítások várhatók.

A Belügyminisztérium aktualizált tájékoztatója szerint az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést tett:

- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit se érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

 

                                                       Csényi Ildikó sk.

                                                                         aljegyzőOlaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése


Időpont: 2018.12.15.
Helyszín: Olaszfalu

Pályázati anyagok elérhetők ittVállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….H�zhozmen� szelekt�v hullad�kgy�jt�s


Időpont: 2018.01.03.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menďż˝ hulladékgyďż˝jtés 2016. február 1-tďż˝l indult. Az ürítés minden hónap második hétfďż˝jén történik.

Kérik, hogy a szelektív hulladékgyďż˝jtďż˝ edényeket reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bďż˝vebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2020. január 13.

2020. február 10.

2020. március 9.

2020. április 13.

2020. május 11.

2020. június 8.

2020. július 13.

2020. augusztus 10.

2020. szeptember 14.

2020. október  12.

2020. november 9.

2020. december  14.

 Tűzgyújtási szabályok


Időpont: 2016.03.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2005. ( IX.16.) rendelete

Olaszfalu község környezetvédelméről

 

 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 

 1. Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

 2. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 3. Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.

 4. Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni.

 5. Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

 6. Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 

 7. Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a község intézményterületein. 

 8. Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 

 9. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 10. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 11. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

   a./ tavasszal                    március 15. és április 30. között,

   b./ ősszel                         szeptember 15. és november 30. között 

Az előző pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.  

Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az előző bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. 

A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

/ Rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.olaszfalu.u/onkormanyzat/rendeletek/kornyezetvedelmirendelet/ címen.

 

 1.