Tájékoztató bűnmegelőzéssel kapcsolatos adatgyűjtésről


Időpont: 2018.07.23.
Helyszín: Olaszfalu

Tajekoztato_adatgyujtesFelhívás Főzőversenyre


Időpont: 2018.08.08.
Helyszín: Olaszfalu

      Várjuk baráti társaságok, családok jelentkezését!

 A XVI. Bakonyi Krumpliszüreti és Művészeti Fesztivál keretében megrendezendő 

FŐZŐVERSENYRE !

Jelentkezni 2018. augusztus 21-ig lehet Kathi Zoltánnénál a 88/777-923 vagy a 30/6202718-as telefonszámon illetve a kathigabriella74@gmail.com  e-mail címen. 

   Versenybe nevezés feltétele:

  krumplis, káposztás ételek készítése,

amelyek zsűrizésre és díjazásra kerülnek.

Minden csapat 2 kg sertéshúst kap a főzéshez, melyet előzetes jelentkezés alapján augusztus 31-én pénteken 12 és 13 óra között lehet átvenni az önkormányzatnál.XVI. Bakonyi Krumpliszüreti és Művészeti Fesztivál


Időpont: 2018.09.01.
Helyszín: Olaszfalu, Sportpálya

krumplifeszt2018Felhívás


Időpont: 2018.07.18.
Helyszín: Olaszfalu

Az olaszfalui Kuntich Etelka Napközi Otthonos Óvoda helyettes dajka munkakör betöltésére munkavállalót keres.

A munkakör betöltése határozott idejű:

2018.augusztus 27. – 2018. 10.31-ig.

Foglalkoztatás jellegeTeljes munkaidő ( Heti 40 óra/heti    váltásban)

Munkavégzés helye:     Olaszfalu, Váci M. köz 2. 8414

A munkakörbe tartozó,lényeges feladatok:

Dajkai feladatok: pedagógiai munkát segítő feladatok, gondozási tevékenységek, konyhai és takarítási tevékenységek

Illetmény: Megbízási szerződésben foglaltak alapján, iskolai végzettség szerint

A jelentkezés részeként benyújtandó dokumentumok:

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatok, illetve rövid, aláírással ellátott jelentkezési lap.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A jelentkezés benyújtható postán:

Kuntich Etelka Napközi Otthonos Óvoda, Olaszfalu, Váci M. köz 2. 8414 címre.

Érdeklődni:

Balogh Beáta óvodavezetőnél a 06-20-498-7571 telefonszámon lehet

 

 Értesítés


Időpont: 2018.07.11.
Helyszín: Olaszfalu

 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a csapadékvíz beruházás kivitelezése 

2018. július 16-án hétfőn megkezdődik. 

A munkaterületen út lezárások illetve közterület foglalás várható. 

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket! 

                           Olaszfalu Község Önkormányzata

 

 Olaszfalu csapadékvíz elvezetése


Időpont: 2017.10.01.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

 

Kedvezményezett: Olaszfalu Község Önkormányzata

8414 Olaszfalu

Váci u. 17.

 

 A Nemzetgazdasági Minisztérium Terület és Településfejlesztési Operatív Program által nyújtott támogatás összege:

 

50 380 900 Ft.

 

A projekt 100 %-ban támogatott

 

Projekt tervezett befejezése: 2018.10.31.

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00007

 

 Vállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés


Időpont: 2017.01.03.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menő hulladékgyűjtés 2016. február 1-től indult. Az ürítés minden hónap második hétfőjén történik.

Kérik, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bővebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2018. január 8.

2018. február 12.

2018. március 12.

2018. április 9.

2018. május 14.

2018. június 11.

2018. július 9.

2018. augusztus 13.

2018. szeptember 10.

2018. október  8.

2018. november 12.

2018. december  10.

 Tűzgyújtási szabályok


Időpont: 2016.03.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2005. ( IX.16.) rendelete

Olaszfalu község környezetvédelméről

 

 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 

 1. Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

 2. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 3. Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.

 4. Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni.

 5. Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

 6. Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 

 7. Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a község intézményterületein. 

 8. Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 

 9. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 10. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 11. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

   a./ tavasszal                    március 15. és április 30. között,

   b./ ősszel                         szeptember 15. és november 30. között 

Az előző pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.  

Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az előző bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. 

A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

/ Rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.olaszfalu.u/onkormanyzat/rendeletek/kornyezetvedelmirendelet/ címen.

 

 1.