Hírek

Értesítés


Időpont: 2018.06.05.

Tisztelt Lakosság !

A Magyar Honvédség 

2018.június 10-22. között

"ETAP -T 18" 

néven 

nemzetközi gyakorlatot hajt végre az ország légterében.

Megértésüket kérjük a megnövekedő zajterhelés miatt!

A gyakorlattal kapcsolatos észrevételeivel kérjük forduljon a kijelölt honvédségi 

Összekötő Csoporthoz a

06/89/513-662 telefonszámon.

 

                                                                            Olaszfalu Község ÖnkormányzataÉrtesítés


Időpont: 2018.05.23.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt Lakosság!

 

Olaszfalu Község Önkormányzata 2018. május 28-tól június 20-ig elektromos hulladékgyűjtést szervez.

A használt elektronikai készülékek az olaszfalui Általános Iskolában adhatók le 7.00-15.00 között.

A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2018. július 2-án /hétfőn/ lomtalanítást

végez  Olaszfalu , Felsőpere és Alsópere területén. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot 1-jén vasárnap este 17.00 óra után , 2-án hétfőn  reggel 7 óráig  helyezzék ki a házak elé. Ettől eltérő időpontban ne tegyen senki hulladékot a közterületre, az illegális lomizók nem kívánatos jelenléte miatt.

Az elszállítás július 2-án hétfőn történik.

NEM HELYEZHETŐ KI:

építési törmelék, veszélyes hulladék, (festék, akkumulátor, vegyszer), kerti hulladék, gumiabroncs.

A fegyelmezett együttműködést előre is megköszönjük.

                    „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit KftÉrtesítés


Időpont: 2018.04.25.

Dr. Kovács Hajnalka háziorvos  értesíti  tisztelt betegeit, hogy továbbképzés miatt

2018.05.14-től 2018.06.15-ig 

 praxisában helyettesítés lesz.

A helyettesítést Dr. Kozma Zoltán  bakonybéli családorvos látja el.

A  rendelési idő  jelentősen átalakul az alábbiak szerint:

 

Dr. Kozma Zoltán rendelési ideje: 

                 Olaszfalu                 Hétfő             13-15

                                                  Kedd              nem lesz rendelés

                                                  Szerda           12.30-13.30

                                                  Csütörtök      13.30-14.30

                                                  Péntek           13-14

 

                       Eplény               Csütörtök       12-13

Az aszisztensnő  Turi Ferencné  Anikó a rutin feladatok elintézésére ( recept, táppénzes papír, beutaló, igazolás, vérnyomás, vércukor, EKG ) a következő időpontokban lesz a rendelőben:

  Olaszfalu     Hétfő                10-13

                     Kedd     Vérvétel  6.30-8.30  Adminisztráció 9-11

                       Szerda             10-12

                       Péntek             11-13 

  

       Eplény    Csütörtök        10-12

Azokat a csecsemőket, akiknek védőoltását ebben az időszakban lehet csak beadni, Dr. Kozma Zoltán Doktor Úr fogja beoltani a védőnő segítségével.

Központ ügyelet 16 órától érhető el, az olaszfalui lakosok számára Zircen, az eplényieknek Veszprémben.

Segélyhívó száma: 112.

 

Elérhetőségek: 

Olaszfalu rendelő:  88/ 777-901

        Aszisztensnő:         06/70/231-87-30

Tisztelettel  köszönöm megértésüket!

 

                                                     Dr. Kovács Hajnalka

                                                              háziorvos

                                                                                                                                           Olaszfalu csapadékvíz elvezetése


Időpont: 2017.10.01.
Helyszín: Olaszfalu

Olaszfalu csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

 

Kedvezményezett: Olaszfalu Község Önkormányzata

8414 Olaszfalu

Váci u. 17.

 

 A Nemzetgazdasági Minisztérium Terület és Településfejlesztési Operatív Program által nyújtott támogatás összege:

 

50 380 900 Ft.

 

A projekt 100 %-ban támogatott

 

Projekt tervezett befejezése: 2018.10.31.

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00007

 

 Vállalkozások hirdetése


Időpont: 2016.04.22.

Tisztelt Vállalkozó!

 

Lehetőség van Olaszfalu Községi Önkormányzat hivatalos honlapján www.olaszfalu.hu vállalkozásának tevékenységét illetve elérhetőségét térítésmentesen közzétenni. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérjük a következő adatokat kitölteni és a polgármesteri hivatalban, Olaszfalu Váci utca 17. szám alatt leadni, vagy az olaszfalu.korhivatal@ktvzirc.hu e-mail címre átküldeni.

 

 

Olaszfalu, 2016.04.22                                                      

                                                                                             Községi Önkormányzat Olaszfalu

 

 

Vállalkozás/vállalkozó neve:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó címe:…………………………………………………………….

 

Vállalkozás/vállalkozó tevékenysége:……………………………………………………

 

Vállalkozás/vállalkozó elérhetősége:……………………………………………………..

 

Egyéb közlendő:………………………………………………………………………….Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés


Időpont: 2017.01.03.
Helyszín: Olaszfalu

Tisztelt olaszfalui Lakosok!


A Veszprémi Kommunális Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a házhoz menő hulladékgyűjtés 2016. február 1-től indult. Az ürítés minden hónap második hétfőjén történik.

Kérik, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket reggel 6.00 óráig helyezzék ki a ház elé!

Bővebb tájékoztatás a VKSZ Zrt. honlapján ( http://www.vkszrt.hu/) található.

2018. január 8.

2018. február 12.

2018. március 12.

2018. április 9.

2018. május 14.

2018. június 11.

2018. július 9.

2018. augusztus 13.

2018. szeptember 10.

2018. október  8.

2018. november 12.

2018. december  10.

 Tűzgyújtási szabályok


Időpont: 2016.03.15.
Helyszín: Olaszfalu

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2005. ( IX.16.) rendelete

Olaszfalu község környezetvédelméről

 

 

 

Avar és kerti hulladék égetése 

 

 1. Az avar és kerti hulladékokat (növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

 2. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 3. Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos.

 4. Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni.

 5. Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot - amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges - kellő őrizet mellett elégetheti).

 6. Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 

 7. Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a község intézményterületein. 

 8. Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. 

 9. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 10. A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

 11. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett:

   a./ tavasszal                    március 15. és április 30. között,

   b./ ősszel                         szeptember 15. és november 30. között 

Az előző pontban megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 8 és 18 óra között megengedett az avar és kerti hulladék égetése.  

Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az előző bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. 

A 14.§. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

/ Rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.olaszfalu.u/onkormanyzat/rendeletek/kornyezetvedelmirendelet/ címen.

 

 1.